Meerkerk Schoon de grootste DPG raid ooit!

Op zaterdag 27 april organiseerde de Plastic Guerrilla een raid in samenwerking met de Ichthuskerk Meerkerk. Wat een succes werd het: ruim 40 mensen verzamelden zich buiten bij de Ichthuskerk! Jong en oud, gezinnen met 3 kinderen, vrienden en vriendinnen, Meerkerk nam het niet meer: de afvalrotzooi moest het dorp uit!
Alle opruimmaterialen waren nieuw of gedesinfecteerd, en de afvalraiders gingen in groepjes van hooguit 2 à 3 of in bestaande Coronabubbels op jacht.
De Guerrilla had in zijn aanvalsplan voor het hele dorp ook de buitengebieden als de parallelwegen, kanaaldijken en natuurlijk de foodrestaurants LaPlace, Starbucks, Tulip In en de tankstation, waar de vervuiling ongekende vormen heeft, opgenomen.  Een pluimpje voor McDonalds dat zelf hun terrein schoonhoudt, hoewel je in de omliggende gebieden ook wel afval van dit bedrijf kunt vinden. Veel plastic handschoentjes van de benzinestations ook. Met name de leden van de CDA-fractie Vijfheerenlanden hebben dit gebied gecleand. Hulde!

Uiteindelijk kwam na 2 uur zwerfvuiljacht de hele groep een immense hoop zakken inleveren. Onvoorstelbaar dat dit vuil allemaal in onze leefwereld ligt. De gemeente Vijfheerenlanden stelde spullen beschikbaar zoals handschoenen en prikstokken. De prikkers die in de toekomst meer wilden prikken mochten de materialen houden. Mooie ondersteuning!

Een schone wereld met respect voor de schepping, daar raken de uitgangspunten van de een kerk en de Plastic Guerrilla elkaar. Het besef dat velen dit vinden en ook daadwerkelijk aanpakken, geeft moed om te blijven streven naar een zwerfvuilvrije leefwereld! Viva de Plastic Guerrilla!

Zie de toffe foto’s op onze fotopagina!

De Plastic Guerrilla

Contactgegevens

info@plasticguerrilla.nl
06 – 232 090 59

Realisatie website

Sluiten