DPG geeft 23 juli vervolg aan docu IFFG in Gorinchem

Op zaterdag 23 juli houdt DE PLASTIC GUERRILLA (DPG) een zwerfvuilopruimactie in de Gildenwijk in Gorinchem. De start is om 10.00 uur bij het Natuurcentrum in het Gijs van Andelpark. De actie duurt tot 12.00 uur. De vrijdagavond ervoor is DPG-frontman Bram van der Wal te gast bij het Internationaal Filmfestival Gorinchem (IFFG).  In de ‘buitenbios’ wordt de documentaire ‘Bigger than us’ vertoond, een film over het leven van de jonge Nederlands-Indonesische Melati, die al vanaf zeer jonge leeftijd betrokken is bij de strijd tegen plastic afval.

De DPG wil de volgende dag op zaterdagmorgen een praktisch vervolg geven aan de bestrijding van zwerfafval in de wijk.  Een paar handschoenen is het enige dat de deelnemers behoeven mee te nemen, voor de rest zorgt de Guerrilla.

Over de DPG

De kernopvatting van de Guerrilla, een burgerinitiatief, is strijdbaar zijn tegen zwerfvuil en actie maken! Onze en de toekomstige leefomgeving van onze kinderen en kleinkinderen wordt op een verschrikkelijke manier vervuild door allerlei afval. Deze vervuiling van onze eigen woonbuurten wil de DPG aanpakken, hoe klein en hoe weinig een lokale actie op wereldschaal ook is. Het gaat ook om bewustwording en mensen mobiliseren om te helpen en mee te doen. De milieugroep houdt meerdere ‘afvalraids’ het hele jaar door in vervuilde gebieden in onze regio.

Schone wereld

Via onze site en de media ziet men waar de nieuwste plastic guerrilla-actie plaatsvindt en hoe men kan meedoen. De guerrilla is vastberaden, geweldloos, maar genadeloos tegen plastic en ander zwerfafval en…de guerrilla kan overal opduiken. We zijn geen onnozele wereldvreemde chappies, wel fier en strijdbaar, we zijn immers onderdeel van de mondiale strijd voor een schone wereld!

Voorlichting scholen

Het actiegebied van de DPG is de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Zo heeft de actiegroep de laatste jaren actiegevoerd langs de rivieren de Lek en Merwede, langs de A27 en grotere plaatsen als Gorinchem, Alblasserdam, Leerdam en Vianen. De DPG haakt bij haar acties in op suggesties van sympathisanten, zo heeft deze actie ook de goedkeuring van het IFFG.

Een nieuwe inzet is de voorlichting op scholen en de participatie in schoolprojecten waarbij het om een schone leefomgeving gaat. De voorlichting aan en de activering van jongeren (‘lees: de rekrutering van milieustrijders’) is een onderdeel van het strijdplan.

De Plastic Guerrilla

Contactgegevens

info@plasticguerrilla.nl
06 – 232 090 59

Realisatie website

Sluiten