Actie in Gorinchem 23-2 Grote Schelluinsekade! Wees erbij!

Op zaterdag 23 februari houdt DE PLASTIC GUERRILLA (DPG) een zwerfvuilopruimactie bij de sportvelden en fietspaden bij de Grote Schelluinsekade. De start is om 10.00 uur aan het parkeerterrein aan de Bataafse Kade tegenover het Unitasveld. De actie duurt tot 12.00 uur. Een paar handschoenen is het enige dat de deelnemers behoeven mee te nemen. Voor de rest zorgt de guerrilla. De DPG haakt in bij haar acties op suggesties van sympathisanten, zo is ook dit gebied in Gorinchem door een medestrijder aangedragen.

Actie maken

De kernopvatting van de Guerrilla is actie maken! Onze en de toekomstige leefomgeving van onze kinderen en kleinkinderen wordt op een verschrikkelijke manier vervuild door allerlei afval. Dit wil de  DPG aanpakken, hoe klein en hoe weinig een lokale actie op wereldschaal ook is. Het gaat ook om bewustwording en mensen mobiliseren om te helpen en mee te doen. De milieugroep houdt meerdere ‘afvalraids’ het hele jaar door in vervuilde gebieden in onze regio.

Schone wereld

Via de onze site en de media ziet men waar de nieuwste plastic guerrilla plaatsvindt en hoe men kan meedoen. De guerrilla is vastberaden, geweldloos, maar genadeloos tegen plastic en ander zwerfafval en…de guerrilla kan overal opduiken. We zijn geen onnozele wereldvreemde chappies, wel fier en strijdbaar, we zijn immers onderdeel van de guerrilla voor een schone wereld!

Voorlichting scholen

De acties tot nu waren langs de rivieren de Lek en Merwede, langs de A27 en grotere plaatsen als Gorinchem en Vianen. Een nieuwe inzet is de voorlichting op scholen en de participatie in schoolprojecten waarbij het om een schone leefomgeving gaat. De voorlichting aan en de activering van jongeren (‘lees: de rekrutering van milieustrijders’) is een onderdeel van het strijdplan.

De Plastic Guerrilla

Contactgegevens

info@plasticguerrilla.nl
06 – 232 090 59

Realisatie website

Sluiten